Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 x 
سبد خرید خالی

سرمایه گذاری روی اختراعات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به تمام فعالان اقتصادی این نوع سرمایه گذاری را پیشنهاد می کنیم چرا که هم بسیار پر بازده است و هم اینکه از نظر معنوی پر اجر می باشد مسلما انسان تمام فعالیت های زندگیش را بر پایه پول نمی گذارد.

اگر بنا داشتید بر روی این نوع از سرمایه گذاری کار کنید موارد زیر را حتما مد نظر داشته باشید.

۱- محصول اختراعی که بر روی آن کار می کنید حتما نیاز امروز جامعه باشد. پای صحبت بسیاری از سرمایه گذاران که در زمینه اختراع کار کرده اند و ناراضی اند وقتی می نشینیم می بینیم که عمدتا بر روی محصولی دست گذاشته اند که یا نیازش مال گذشته بوده و یا هنوز جامعه نیاز به این محصول را در حال حس نمی کند و وقتی این نکته را به آنها متذکر می شویم تازه دو زاری شان جا می افتد و می گویند ای کاش از روز اول مشاوره می گرفتیم.

۲- گروه مخترعی که می خواهید با آنها کار کنید را از هر نظر بسنجید. هم از نظر سلامت کاری و تعهد به اجرای دقیق بندهای کاری و هم از نظر سلامت اخلاقی و مالی. چرا که ممکن است این جوان با علایق دیگری که در زندگی های جوان های امروزی زیاد هم شده است ناغافل دستتان را در پوست گردو بگذارد.

۳- بر روی فرآیند تولید نهایی و بسته و بندی هم فکر کنید. بسیاری از اختراعات امروزی به دلیل نداشتن بسته بندی و فرم مناسب مشتری ندارند.

۴- بر روی فرآیند فروش این محصول حتما برنامه ریزی جدی داشته باشید حتی پیش از آنکه بخواهید کار را شروع کنید.

بسیاری ، تاکید می کنم بسیاری از سرمایه گذاران فروش یک محصول را راحت می پندارند و تولیدش را سخت. از اینرو بی آنکه روش های فروش را بررسی نمایند وارد فرآیند تولید می گردند و تازه پیش از چند ماه کار و تلاش و هزینه وقتی محصول خارج می شود می بینند که نمی توانند آن را بفروشند و به طور عامیانه محصول روی دستشان باد می کند.

تازه اینجاست که متوجه می شوند فروش از تولید به مراتب سخت تر است.

اما با تمام این سختی های مسیر میزان سودی که در این نوع از سرمایه گذاری است بسیار بیشتر از مدل های رایج سرمایه گذاری در ایران است.

Search